Ημερομηνία:
A a
More... Μένουμε Σπίτι    

Μένουμε Σπίτι

Σε Διαρκή Ενημέρωση Στήριξης των Επιχειρήσεων

More...
More... Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε.    

Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε.

Εκδήλωση Υπογραφής του Ιδρυτικού Συμβολαίου της Εταιρείας Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Βοιωτίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α ΑΕ που πραγματοποιήθηκε την…

More...
More... Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε.    

Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε.

Εκδήλωση Υπογραφής του Ιδρυτικού Συμβολαίου της Εταιρείας Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Βοιωτίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α ΑΕ που πραγματοποιήθηκε την…

More...
More... Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε.    

Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε.

Εκδήλωση Υπογραφής του Ιδρυτικού Συμβολαίου της Εταιρείας Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Βοιωτίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α ΑΕ που πραγματοποιήθηκε την…

More...
More... Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε.    

Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε.

Εκδήλωση Υπογραφής του Ιδρυτικού Συμβολαίου της Εταιρείας Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Βοιωτίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α ΑΕ πραγματοποιήθηκε την 6η…

More...
More... Σύσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασωπού-Οινοφύτων (ΕΑΝΕΠ)    

Σύσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασωπού-Οινοφύτων (ΕΑΝΕΠ)

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 υπεγράφη το καταστατικό σύστασης της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασωπού-Οινοφύτων.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Δελτία Τύπου

Κατά την συζήτηση που προηγήθηκε έγινε εκτενής αναφορά από τον Πρόεδρο κ. Ν. Κουδούνη στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής και στην δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα του Ασωπού Ποταμού.

Διαπιστώθηκε ότι η Βιομηχανία βάλλεται και της έχει αποδοθεί στο σύνολο της χωρίς διάκριση η ευθύνη για τη ρύπανση της περιοχής.
Διαπιστώθηκε ότι η Βιομηχανία αποτελεί προσφιλή στόχο των Μέσων Ενημέρωσης.
Διαπιστώθηκε ότι η Βιομηχανία δεν έχει κάνει επαρκείς ενέργειες για να προβάλλει το Οικονομικό, Κοινωνικό, Πολιτιστικό έργο και την εν γένει προσφορά της στην κοινωνία .
Αποφασίσθηκε η εντονότερη δραστηριοποίηση του νέου ΔΣ προκειμένου να αναδειχθούν όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αποφασίσθηκε η διακήρυξη και η δημοσίευση των αρχών και των στόχων του Συνδέσμου που έχουν ως ακολούθως:

Αρχές

1.    Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και υιοθέτηση της χάρτας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων όπως διατυπώθηκαν στην Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Ε.Β. της 26ης Μαρτίου 2005.
2.    Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και υιοθέτηση του Κώδικα Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως έχει διαμορφωθεί από το αρμόδιο συμβούλιο του Σ.Ε.Β.

Ειδικότερα:
Ο ΣΒΒ προτείνει προς τα μέλη του

α) Να σέβονται τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να προωθούν την υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών παραγωγικών διαδικασιών.

β) Να εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους σε θέματα
-    ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους εργασίας
-    σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας

γ) Να συμβάλλουν στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας που δραστηριοποιούνται.

δ) Γενικώς να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Ο ΣΒΒ προωθεί τους ακόλουθους στόχους:

Με γνώμονα και οδηγό τις ανωτέρω αρχές τα μέλη μας συνομολογούν και αποδέχονται ότι κύριοι στόχοι του Συνδέσμου με την αρωγή και υποστήριξη των μελών μας, θα είναι οι ακόλουθοι:

1.    Να συνεχίσει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια να εξασφαλίσει λειτουργία των επιχειρήσεων του Νομού σε περιβάλλον που υποστηρίζει και προάγει την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

2.    Να διεκδικήσει την θεσμοθέτηση Βιομηχανικών περιοχών ΒΙΠΕ ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή στον άξονα «Οινόφυτα – Σχηματάρι», και στην Θήβα αντίστοιχα. Η θεσμοθέτηση των αντιστοίχων ΒΙΠΕ θα προσφέρει τις αναγκαίες υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων ήτοι:

  • Βιομηχανικό νερό κατάλληλο για την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων
  • Πόσιμο νερό για τους εργαζόμενους.
  • Οδικό δίκτυο και κόμβοι προσπέλασης.
  • Κεντρική μονάδα επεξεργασίας υγρών και δίκτυο αστικών και προ-επεξεργασμένων βιομηχανικών λυμάτων.
  • Δίκτυο συλλογής ομβρίων.
  • Μονάδα διάθεσης στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, που θα είναι σε θέση να παραλαμβάνει τα Βιομηχανικά κατάλοιπα παραγωγικής διαδικασίας.

 

Τέλος σημειώθηκε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις γνωρίζουν πως πρέπει να προστατεύσουν το περιβάλλον και διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους προς αποφυγή της ρύπανσης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και για πλειάδα μικρών επιχειρήσεων που έχουν την ανάγκη των ανωτέρω υποδομών.

 


Οινόφυτα 10 Απριλίου 2009
Νικόλαος Κουδούνης
Πρόεδρος ΔΣ