Ημερομηνία:
A a
More... ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27ης Απριλίου 2018    

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27ης Απριλίου 2018

Διάχυτη είναι η  ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών για τις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις των ομιλητών κατά την 36η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου…

More...
More... ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27ης Απριλίου 2018    

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27ης Απριλίου 2018

Διάχυτη είναι η  ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών για τις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις των ομιλητών κατά την 36η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου…

More...
More... ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27ης Απριλίου 2018    

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27ης Απριλίου 2018

Διάχυτη είναι η  ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών για τις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις των ομιλητών κατά την 36η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου…

More...
More...  Ένα επιχειρηματικό πάρκο γεννιέται!    

Ένα επιχειρηματικό πάρκο γεννιέται!

Το φάκελο για την οριοθέτηση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, ως πρώτο βήμα για την δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής,…

More...
More... Αμοιβαίες δεσμεύσεις στην ετήσια Γ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων- Σχηματαρίου    

Αμοιβαίες δεσμεύσεις στην ετήσια Γ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων- Σχηματαρίου

Ν. Κουδούνης: Ήδη ετέθη ο θεμέλιος λίθος για να αναδείξουμε την Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση Οινοφύτων – Σχηματαρίου σε μία δεσπόζουσα χωροθετημένη, πολεοδομημένη και θεσμοθετημένη ΒΙΠΕ…

More...
More... Αμοιβαίες δεσμεύσεις στην ετήσια Γ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων- Σχηματαρίου    

Αμοιβαίες δεσμεύσεις στην ετήσια Γ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων- Σχηματαρίου

Αλ. Χαρίτσης: Πάνω από 2 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη της βιομηχανίας, ενώ το υπουργείο Οικονομίας προχωράει σε πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική εξυγίανση…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Παρεμβάσεις | Υπομνήματα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οινόφυτα 3 Φεβρουαρίου 2011

Προς τους Αξιότιμους κ.κ.

1)    Γεωρ. Μουλκιώτης, Αντιπεριφεριάρχη Βοιωτίας,
2)    Νικόλ. Μπέτσο, Αντιπεριφεριάρχη Περιβάλλοντος.

Θέμα: Πρόταση  τροποποίησης όρων που επιβάλλονται από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Αντιπεριφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την έκδοση των ΑΕΠΟ.

Κύριοι,
Υπάρχει άμεση ανάγκη προσδιορισμού αποτελεσματικότερου και περισσότερου αξιόπιστου τρόπου καταγραφής και τήρησης των μετρήσεων των διαφόρων ειδών αποβλήτων που παράγονται στις βιομηχανίες. Ο τρόπος αυτός, κατά την γνώμη του Συνδέσμου μας, αφ’ ενός μεν θα πρέπει να καλύπτει τα απαιτούμενα από τον Νόμο και τις αποφάσεις της Διοίκησης και αφ’ ετέρου, να προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία και μικρότερους κινδύνους, λαθών και παραλείψεων που εγκυμονούνται με τον σημερινό τρόπο τήρησή τους.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δίδεται στην επιχείρηση η δυνατότητα να προτείνει, κατά την υποβολή της περιβαλλοντικής μελέτης, ανάλογα με την επικινδυνότητα, το μέγεθος αλλά και το πλήθος των αποβλήτων που παράγει, τον τρόπο λήψης και τήρησης των μετρήσεων και του είδους των  αρχείων που θα τηρεί, για κάθε είδος αποβλήτου που παράγει κατά την παραγωγική της διαδικασία. Όπου το μέγεθος της εταιρίας είναι μεγάλο και επομένως τα μεγέθη (απόβλητα, πρώτες ύλες, κ.λ.π.) προς παρακολούθηση είναι πολλά, η αξιοποίηση των μηχανογραφικών δυνατοτήτων και λογισμικού των εταιριών, η οποία απαραιτήτως συνοδεύεται με την απαραίτητη  χρήση μετρητικών μηχανημάτων, παρέχει εκ του ασφαλούς, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον πλήρη και τεκμηριωμένο έλεγχο, εφόσον φυσικά προταθούν από την επιχείρηση.
Η έγκριση λοιπόν, από πλευράς της Υπηρεσίας, του μηχανογραφικού τρόπου τήρησης των βιβλίων αντί των σημερινών χειρόγραφων βιβλίων που μπορεί να προτείνει κάθε επιχείρηση, θα παράσχει στις επιχειρήσεις σημαντική διευκόλυνση και θα εκσυγχρονίσει το σύστημα.
Όπου όμως το μέγεθος της εταιρίας είναι μικρό και επομένως τα μεγέθη (απόβλητα) προς παρακολούθηση είναι ελάχιστα, η παρακολούθηση μπορεί να γίνεται με απλές μεθόδους και απλά καταγραφικά, πλην όμως απαραβίαστα, όργανα, π.χ. μη μηδενιζόμενους μετρητές.


Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

  1. Βιβλίο παρακολούθησης απορριπτομένων χαρτιών, πλαστικών, ξυλείας, αποκομάτων (σκραπ) σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Για κάθε ένα από αυτά, επιβάλλεται να τηρείται ξεχωριστό βιβλίο καίτοι η ΚΥΑ 50910/2003 αναφέρεται σε μετρήσεις  γενικώς.  Όλα τα καταχωρούμενα   στοιχεία στο  χειρόγραφο βιβλίο, όπως απαιτεί η Υπηρεσία, υπάρχουν  στο Λογισμικό των μεγάλων εταιριών και μπορούν να εκτυπώνονται σε θεωρημένα και αριθμημένα κινητά φύλλα που θα συνθέτουν το αντίστοιχο βιβλίο. Ενώ στις μικρές εταιρίες, ο προαναφερόμενος τρόπος είναι επαρκής και αξιόπιστος.
  2. Βιβλίο παρακολούθησης αναλώσεων διαλυτών ή άλλων υλικών, μπορεί να αντικατασταθεί από τις καταστάσεις των αναλυτικών αναλώσεων της αποθήκης του εργοστασίου.
  3. Βιβλίο παρακολούθησης υγρών αποβλήτων. Επιβάλλεται η χρήση μη μηδενιζόμενων μετρητών στην είσοδο και την έξοδο των μονάδων επεξεργασίας των ως άνω αποβλήτων. Εφ’ όσον το μετρητικό σύστημα δύναται να εκτυπώνει και η επιχείρηση επιθυμεί, οι εκτυπώσεις μπορεί να γίνονται σε κινητά φύλλα και να αποτελούν το ζητούμενο βιβλίο. Αλλιώς, για όσους δεν επιθυμούν, η χρήση μη μηδενιζόμενου μετρητή με την παράλληλη καταγραφή σε θεωρημένο από την Υπηρεσία βιβλίο, πρέπει να είναι μια αποδεκτή λύση.
  4. Ηλεκτρονικές εκτυπώσεις δύναται επίσης να γίνονται, εφ’ όσον η επιχείρηση το επιθυμεί και έχει το κατάλληλο λογισμικό, σε όλα τα τηρούμενα ημερολόγια καταγραφών ενδείξεων αέρα, πτητικών ενώσεων στην εργασία, χώρο, κ.λ.π.
  5. Για την διακίνηση των παραπροϊόντων της  παραγωγικής διαδικασίας σιδηρούχων ή μη μετάλλων, επιβάλλεται χορήγηση ειδικής άδειας διακίνησης ως αποβλήτων, παρά το γεγονός ότι η διακίνηση αυτή γίνεται για εμπορικούς σκοπούς και για λόγους αξιοποίησης των, δηλαδή προς πώληση ή προς ανάτηξη. (οδηγία Ε.Ε. 2008/98/ΕΚ).
  6. Πέρα των ανωτέρω, υφίσταται θέμα προσαρμογής της εφαρμοζόμενης πρακτικής της Υπουργικής Αποφάσεως, για την προσωρινή αποθήκευση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, στα πλαίσια των διατάξεων περί Διαχείρισής των. Συγκεκριμένα, να μην ζητείται άδεια προσωρινής αποθήκευσης, όταν αυτά παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένους όπως προβλέπει ο Νόμος φορείς προς διαχείριση και επομένως αυτά τίθονται για σύντομο χρόνο σε κάδους ή άλλες ασφαλείς συσκευασίες μέχρι την διακίνησή τους, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην διακίνηση των επικινδύνων αποβλήτων. Προς τούτο συνηγορεί και το Α.Π. 148714/1707/15-04-2010 έγραφο το οποίο επισυνάπτουμε.

 

Όντας βέβαιοι ότι τα ανωτέρω θα τύχουν της προσοχής σας, επιφυλασσόμεθα να αναπτύξουμε το θέμα διά γνώση.

 

Μετά Τιμής
Ν. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΒΒ